atom yarıçapı, atomik yarıçap, iyonik yarıçap, kovalent yarıçap, metalik yarıçap, van der waals yarıçap

Açıklama: atom yarıçapı, atomik yarıçap, iyonik yarıçap, kovalent yarıçap, metalik yarıçap, van der waals yarıçap
Kategori: Periyodik Cetvel
Eklenme Tarihi: 03 Mayıs 2013
Geçerli Tarih: 28 Mayıs 2024, 17:16
Site: www.lisekimya.net
Adres: Bu konuya http://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=453 adresinden bakabilirsiniz


Giriş 

Periyodik cetvelde atom yarıçapının değişimi için bakabilirsiniz:

https://www.lisekimya.net/konu/haber_detay.asp?haberID=152