Kimyasal Bağlar

kimyasal bağlar

kimyasal bağlar
 

kimyasal bağlar, moleküllerin oluşması

kimyasal bağlar, moleküllerin oluşması
 

kimyasal bağ türleri, moleküller arası kuvvetler

kimyasal bağ türleri, moleküller arası kuvvetler
 

Lewis nokta yapısı, elektron nokta yapısı, Lewis nokta yapısı gösterimi

Lewis nokta yapısı, elektron nokta yapısı, Lewis nokta yapısı gösterimi
 

elementlerin Lewis nokta yapıları, periyodik cetvelde elementlerin nokta yapıları

elementlerin Lewis nokta yapıları, periyodik cetvelde elementlerin nokta yapıları
 

oktet kuralı

oktet kuralı
 

iyonik bağ

iyonik bağ
 

iyonik bağın kuvveti, iyonik bağ ve iyonlaşma enerjisi, iyonik bağın özellikleri

iyonik bağın kuvveti, iyonik bağ ve iyonlaşma enerjisi, iyonik bağın özellikleri
 

kovalent bağ

kovalent bağ
 

kovalent bağ ve yarı dolu orbitaller, kovalent bağlanmanın gösterilmesi, elektron çifti

kovalent bağ ve yarı dolu orbitaller, kovalent bağlanmanın gösterilmesi, elektron çifti
 

kovalent bağlanma, orbitallerin çakışması, koordinatif bağlar

kovalent bağlanma, orbitallerin çakışması, koordinatif bağlar
 

elektronegatiflik

elektronegatiflik
 

periyodik cetvelde elektronegatifliğin değişimi, elementlerin elektronegatiflikleri, dipol moment

periyodik cetvelde elektronegatifliğin değişimi, elementlerin elektronegatiflikleri, dipol moment
 

polarlık ve apolarlık, polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ, bağların polarlığı, moleküllerin polarlığı

polarlık ve apolarlık, polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ, bağların polarlığı, moleküllerin polarlığı
 

polar moleküller, apolar moleküller, moleküllerin polarlığı, dipol moment

polar moleküller, apolar moleküller, moleküllerin polarlığı, dipol moment
 

hibritleşme, hibrit orbitali

hibritleşme, hibrit orbitali
 

sigma bağları, pi bağları

sigma bağları, pi bağları
 

sigma bağları, sp3 hibritleşmesi, tekli bağlar

sigma bağları, sp3 hibritleşmesi, tekli bağlar
 

pi bağları, etilende pi bağları, sp2 hibritleşmesi, ikili bağlar, çifte bağlar

pi bağları, etilende pi bağları, sp2 hibritleşmesi, ikili bağlar, çifte bağlar
 

pi bağları, asetilende pi bağları, sp hibritleşmesi, 3 lü bağlar

pi bağları, asetilende pi bağları, sp hibritleşmesi, 3 lü bağlar
 

rezonans

rezonans
 

rezonansın gösterilmesi, benzende rezonans, radikaller, fonksiyonel gruplar

rezonansın gösterilmesi, benzende rezonans, radikaller, fonksiyonel gruplar
 

VSEPR değerlik kabuğu elektron çifti itmesi, molekül geometrileri

VSEPR değerlik kabuğu elektron çifti itmesi, molekül geometrileri
 

molekül geometrileri, hibritleşmeler, bağ sayıları ve molekül geometrileri

molekül geometrileri, hibritleşmeler, bağ sayıları ve molekül geometrileri
 

metalik bağ, metalik bağ nasıl oluşur, metalik bağın kuvveti, özellikleri

metalik bağ, metalik bağ nasıl oluşur, metalik bağın kuvveti, özellikleri
 

metalik bağın kuvvetinin periyodik cetvelde değişimi, metalik bağın özellikleri

metalik bağın kuvvetinin periyodik cetvelde değişimi, metalik bağın özellikleri
 

moleküller arası kuvvetler, hidrojen bağı, hidrojen bağının oluşumu

moleküller arası kuvvetler, hidrojen bağı, hidrojen bağının oluşumu
 

hidrojen bağı, hidrojen bağının kuvveti, hidrojen bağının özellikleri, hidrojen bağı ve alkollerin kaynama noktası

hidrojen bağı, hidrojen bağının kuvveti, hidrojen bağının özellikleri, hidrojen bağı ve alkollerin kaynama noktası
 

dipol dipol etkileşimi

dipol dipol etkileşimi
 

Van der Waals kuvvetleri, özellikleri, kaynama noktası etkileri, london kuvvetleri

Van der Waals kuvvetleri, özellikleri, kaynama noktası etkileri, london kuvvetleri
 

kimyasal bağlar özet, bağların kuvvetlilik sıralaması, bağ enerjileri, bağ uzunlukları, tekli, çifte ve üçlü bağlar ve enerjileri

kimyasal bağlar özet, bağların kuvvetlilik sıralaması, bağ enerjileri, bağ uzunlukları, tekli, çifte ve üçlü bağlar ve enerjileri